Firma transportowa VIT – CAR

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Kompleksowe usługi transportowe

Firma VIT CAR świadczy usługi w zakresie międzynarodowego przewozu towarów. Specjalizujemy się w przewozach na trasie Polska – Anglia, Anglia – Polska.

Jesteśmy firmą, która prężnie i dynamicznie się rozwija, a doświadczenie zdobyte w branży pozwala nam na skuteczne i rzetelne realizowanie usług transportowych. Każde zamówienie traktujemy indywidualnie. Korzystając z naszych usług transportowych mogą mieć Państwo pewność, że powierzony nam towar dostarczymy pod wskazany adres szybko, terminowo oraz bezpiecznie.

Transport międzynarodowy i krajowy

​Nasza firma transportowa współpracuje z klientami indywidualnymi, małymi i dużymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami państwowymi. Każde zlecenie jest dla nas ważne, dlatego podchodzimy do realizacji z dużym zaangażowaniem.

 

Przewozy realizujemy flotą, która jest w pełni nowoczesna, regularnie serwisowana i poddawana przeglądom, co pozwala na efektywny i sprawny przewóz towarów. Nasi kierowcy to specjaliści, którzy znają doskonale liczne trasy, a co najważniejsze wykonują swoją pracę odpowiedzialnie.

 

Zapewniamy pełne wsparcie logistyczne i doradztwo w zaplanowaniu transportu różnego rodzaju ładunków, również tych nietypowych. Posiadamy niezbędne certyfikaty, dzięki którym możemy świadczyć międzynarodowe usługi transportowe.

 

 

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin przewozu ładunków określa warunki i zasady dotyczące transportu ładunków, świadczonych przez Zleceniobiorcę –  Usługi Transportowe VIT CAR Witold Szepelak na rzecz Zleceniodawcy – osób fizycznych i prawnych.

Zleceniodawca z chwilą podpisania listu przewozowego deklaruje znajomość regulaminu i jednocześnie wyraża zgodę na warunki i inne przepisy, które mogą być zgodnie z nim wydane.

Z chwilą podpisania listu przewozowego zleceniodawca uznaje regulamin jako część umowy zawartej o świadczenie usług transportu ładunków.

Usługi transportowe VIT CAR   wykonuje usługi transportu ładunków i zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń na usługi transportowe firmom zewnętrznym, z którymi ma podpisaną umowę.

§2

1. Ładunek, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie: www.transportpolskaanglia.pl (za potwierdzeniem pracowników), jest odbierany spod wskazanego adresu w danej miejscowości.

2. Złożenie zamówienia stanowi dowód zapoznania się i treści niniejszego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia tego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usługi, chyba że stosowana umowa między stronami stanowi inaczej.

3. Zasadą jest doręczanie ładunku Odbiorcy do rąk własnych.

4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.

§3

1. Nadawca jest zobowiązany przekazać firmie VIT CAR  ładunek w stanie umożliwiającym jego prawidłowy przewóz i wydać go bez ubytku i uszkodzenia.

2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest zobowiązany oddać firmie VIT CAR w opakowaniu, które powinno między innymi:

•    być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;

•    być odpowiednio wytrzymałe;

•    uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;

•    być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”. W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki

3. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.

4. Każda przesyłka powinna być opatrzona w dane Odbiorcy:

a)    imię i nazwisko

b)    ulicę i numer domu

c)    kod pocztowy

d)    miejscowość

e)    telefon kontaktowy

§4

1. Z przewozu wyłączone są przesyłki zawierające:

•    artykuły akcyzowe (alkohol, papierosy, tytoń, itp.)

•    leki, substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.

•    artykuły szybko psujące się lub inne artykuły wymagające specjalnych warunków przewozu

•    rośliny żywe i zwierzęta

•    zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce

•    dzieła sztuki, antyki

•    gotówka, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty itp.

•    materiały, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają przewóz przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych

•    rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub  radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję

•    inne materiały, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa.

 

 

 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień VIT CAR może:

•    odesłać na koszt Nadawcy rzeczy wyłączone z przewozu

•    nałożyć na Nadawcę lub Odbiorcę karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej VIT CAR z tytułu wykonania usługi

•    skonfiskować niedozwolone przedmioty.

3. VIT CAR może odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny  w przypadku:

a)    niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,

b)    gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym, nie nadają się do przewozu;

c)    niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;

d)    ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca lub Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

4.Firma zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki.

5. Termin doręczenia przesyłek do 6 dni roboczych.

§5

1.    Opłata za usługę transportu następuje według obowiązującej umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą.

2.    Opłatę za usługę transportową uiszcza się w formie gotówki lub przelewu.

§6

1. W przypadku uszkodzenia przesyłki przedstawiciel VIT CAR obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę ) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.

2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko VIT CAR.

3. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku VIT CAR  ponosi odpowiedzialność materialną za koszty, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności 100000 zł.

§7

1.Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z uszkodzeniem, bądź zaginięciem przesyłki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego zapakowania i zabezpieczenia ładunku.

2. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;

b) kopię listu przewozowego i numer przesyłki;

c) kwotę roszczenia;

d) podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.

4. Po rozpatrzeniu reklamacji, VIT CAR  powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

Witold Szepelak

 

   
Mokre 219

22-400 Zamość
   
tel.

PL 537 146 404
UK 44 771 65 78 111
   
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

Polityka prywatności

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.